ཀྲུང་ཧྭ་ཕྱི་རྒྱལ་མཐུན་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་གྱི་སི་ཁྲོན་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་དུང་དཀར་ལུང་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-25ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད