ཉིས་སྟོང་བཅོ་བརྒྱད་ལོའི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བྱིས་པར་སེམས་ཁུར་བྱེད་པའི་དམིགས་བསལ་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་འགོ་བརྩམས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-25ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད