ཧྲན་ཞི་ཡིས་མི་དམངས་ཡིད་ཚིམས་མིན་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན་གྱི་སྤྱི་བདེ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-25ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད