ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཤེས་ཁྲིམས་སྲུང་བྱས་ནས་ཤོ་རྒྱན་མི་འཇོག་པའི་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-25ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད