བོད་ཁུལ་ས་གནས་མང་པོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྐྱོང་རྫོང་འཛུགས་པའི་སྔོན་ཐོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་སྙན་ཐོབ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-26ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད