བོད་ཀྱི་ཞིང་བྲན་ཁྲི་ཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་པའི་དྲན་གསོ་ཁང་བསྐྲུན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ཆུང་གིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-26ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད