བོད་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་སོ་སོས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཞིང་ཉིན་མོ་ཨང་ཉེར་བརྒྱད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-06-26ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད