ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་ལས་ཐིང་གིས་གཞུང་གཉེར་སྨན་ཁང་གི་ཏང་གི་འཛུགས་སྐྱོང་ལས་ཀ་ཇེ་དྲག་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་པར་འགྲེམ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-26ཡོང་ཁུངས། 央视网

མཉམ་སྤྱོད