ཝང་ཆི་ཧྲན་གྱིས་འབར་མ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཁང་གི་གྲོས་གཙོའམ་མི་རིགས་གླིང་གི་གྲོས་གཙོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-27ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད