ལི་ཁི་ཆང་དང་ཧྥ་རན་སིའི་ཙུང་ལི་གཉིས་ཀྲུང་གོ་དང་ཧྥ་རན་སིའི་ཁེ་ལས་པའི་བཞུགས་མོལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད