རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ཉིས་སྟོང་བཅོ་བརྒྱད་ལོའི་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་སྤྱི་རིག་ནུས་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད