ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ་ཡིས་འབར་མའི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་དང་མི་རིགས་གླིང་གི་འགོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཅི་ལྕོགས་བཞེས་མཁན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-28ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད