བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱིས་ཡུན་ནན་དང་སི་ཁྲོན་འབྲེལ་མཚམས་བོད་ཁུལ་གྱི་སྒོར་རྫུན་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་དངུལ་རྩའི་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-28ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད