ལིས་ཀྲན་ཧྲུའུ་དང་འབར་མ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཁང་གི་གྲོས་གཙོའམ་མི་རིགས་གླིང་གི་གྲོས་གཙོ་གཉིས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་མཛད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-28ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད