ཀྲུང་གོས་ཐོག་དང་པོར་ཀྲུང་གོ་དང་འཛམ་གླིང་ཉོ་ཚོང་རྩ་འཛུགས་ཞེས་པའི་དེབ་ཐེར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད