སི་ཁྲོན་བོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་མང་པོར་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ས་གནས་ཁག་གིས་གནོད་སེལ་རྒུད་སྐྱོབ་གང་ཐུབ་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད