ལིས་ཁི་ཆང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམ་ལྷོད་ཞབས་ཕྱིའི་བཅོས་སྒྱུར་དང་སྲིད་གཞུང་གི་འགན་ནུས་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཐད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་གསུང་བཤད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-06-29ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད