ཀྲུང་གོས་ཀྲུང་གོ་དང་འཛམ་གླིང་གི་ཉོ་ཚོང་རྩ་འཛུགས་ཞེས་པའི་དེབ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཐེངས་དང་པོ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད