མཚོ་སྔོན་ཚོང་ཚོགས་ཀྱིས་འོད་བརྟེན་ཐོན་ལས་ལག་རྩལ་གསར་གཏོད་དང་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་གླེང་སྟེགས་བསྡུས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-30ཡོང་ཁུངས། 央视网

མཉམ་སྤྱོད