ཞང་ཀང་གི་ན་གཞོན་གྱིས་ནང་ལོག་ས་ཁུལ་དུ་འཚམ་འདྲི་བྱས་ཤིང་བཅོས་བསྒྱུར་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-02ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད