རྒྱལ་ཁབ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་བསྐྱར་དར་གྱི་ལམ་བུ་ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོའི་འགྲེམ་སྟོན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་འགྲེམ་སྟོན་ཚན་པ་གཤོམ་འགོ་བརྩམས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད