ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྥེ་གླིང་མནའ་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་སོ་གཅིག་པའི་གཙོ་བདག་གྲོས་ཚོགས་འཚོག་པར་ཤིས་འཕྲིན་སྤྲིངས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད