ཏིང་ཡེ་ཤན་གྱིས་ཏང་ཡོན་དཀྱུས་མའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཆེད་དོན་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-07-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད