རྒྱལ་ཁབ་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་བསྐྱར་དར་གྱི་ལམ་བུ་ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་ཆེན་མོའི་རིགས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཁག་ཅིག་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2018-07-02ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད