རང་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་སྡེའི་བཅོས་བསྒྱུར་ལེགས་པར་སྤེལ་པས་ཞིང་སྡེའི་དཔའ་འབྱོར་བརྟན་བརླིང་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བར་སྣེ་ཁྲིད་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-03ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད