ཝང་ཆི་ཧྲན་གྱིས་སྐབས་དོན་གཉིས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཀྲུའུ་ཞི་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-07-03ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད