རང་རྒྱལ་གྱིས་ཞིང་སྡེ་བཅོས་བསྒྱུར་བརྟན་ཐོག་ཡར་བརྩོན་བྱས་ཏེ་ཞིང་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་བྱུང་བར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱས་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-03ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད