མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཁེ་ལས་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་མི་སྣའི་གཞི་རྩའི་རྒན་གསོ་མ་དངུལ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-04ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད