ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འཁྱུར་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བྱེད་པས་ཏང་གི་འཁྱུངས་སྐར་ལ་བརྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་རིག་རྩལ་སྐོང་འཁྲབ་བྱས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-07-04ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད