ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱིས་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་རིགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད