བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་ཞིང་ལས་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་རྫས་པེ་ཅིན་དུ་བཙོངས་ནས་ཐོན་ལས་དབུལ་བྲལ་ལ་རམ་འདེགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད