རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱིས་ཞིང་སྡེའི་དར་རྒྱས་འཐབ་ཇུས་བྱ་བའི་སྐུལ་འདེད་གྲོས་ཚོགས་པེ་ཅིན་དུ་བསྡུས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད