རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལས་ཀའི་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་པེ་ཅིན་དུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད