ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཐད་ནས་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-07-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད