ལེ་ཀྲན་ཧྲུའུ་ཡིས་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་འཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད