ཞི་ཅིན་ཕིང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་རྒྱབ་ཁབ་བར་གྱི་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་སྟེང་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-07ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད