དབུལ་ཐར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གནས་དང་པོ་རུ་འབད་འབུངས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཅང་ཧྲུའུ་ཁྲིན།

སྤེལ་དུས། 2018-07-07ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད