རྒྱལ་ཁབ་ཞིང་ལས་ཞིང་སྡེ་པུའུ་དང་ཀྲུང་གོ་གློག་འཕྲིན་ཚོགས་པའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མུ་ལི་རུ་རྫི་བོ་ཆུང་ཆུང་གི་ལས་གཞིའི་ཚོད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད