ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཡིས་ཨ་རིའི་ལས་སྟངས་འདི་འཛམ་གླིང་གི་ཉོ་ཚོང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་རྐང་ཚུགས་ནས་རྒྱབ་འགལ་བྱས་ཡོད་ཅེས་བཤད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད