འབར་ཁམས་ཀྱིས་ཆེད་ལས་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ནས་དགོན་པའི་དོ་དམ་ལས་ཀ་ཚད་ལྡན་ཅན་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བར་རམ་འདེགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད