འགན་འཁྲི་ཕྲག་ཏུ་འཁུར་ཞིང་ལས་ཀ་ཏན་ཏིག་བསྒྲུབས་ནས་གཡག་རྭ་ཤང་གི་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་པ་ཡག་པོ་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད