ཀྲོང་ཡན་གྱིས་སློབ་ཆེན་ཐོན་པའི་སློབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་གསང་དབུལ་སྤྲོད་པའི་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-07-09ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད