ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁ་ཐར་གྱི་ཨར་སྨི་ཨེར་ཐ་སྨི་མུའུ་དང་ཤིས་འཕྲིན་སྤྲིངས་རེས་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་བར་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད