རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ལས་ཐིང་གིས་ནང་འདྲེན་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་དོ་སྙོམས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད