རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱིས་ནང་འདྲེན་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་གི་དྲང་སྙོམས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཞེས་པ་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད