སི་ཁྲོན་བོད་ཁུལ་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྙིང་དོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་བགྲོ་གླང་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད