ལིས་ཁི་ཆང་གིས་བྷོ་ཧེར་གྱི་པུའུ་ཀྲང་ཚོགས་འདུའི་ཀྲུའུ་ཞིར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-07-10ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད