ལིས་ཁི་ཆང་གིས་འཚམས་འདྲིའི་མཇུག་རྫོགས་ནས་ཕྱིར་པེ་ཅིན་དུ་ལོག

སྤེལ་དུས། 2018-07-12ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད