རྔ་བ་ཁུལ་གྱིས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འཕེལ་གསར་པར་བརྩོན་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད