ཉིན་བསྟུད་མར་དྲག་ཆར་བབས་པས་གཙང་ཆུ་རྒྱས་ནས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཞུང་ལམ་གཉིས་གཅིག་གཅིག་གི་དར་མདོའི་ལམ་དུམ་ཆུར་ནུབ་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད